Nasze galerie

Głęboko pod ziemią, w ciemnym chodniku, wielu pracuje dzielnych górników - świętujemy Barbórkę.