Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

06:30 – 08:30     Schodzenie się dzieci do przedszkola; różnorodne zabawy                                       indywidualne i grupowe; słuchanie muzyki; indywidualne                                       kontakty z dziećmi; indywidualne działania korekcyjno-                                         kompensacyjne.

08:30 – 08:45     Ćwiczenia poranne.


08:45 – 09:00
    Przygotowanie do śniadania.


09:00 – 09:30
    Śniadanie.


09:30 – 09:45
    Czynności porządkowe oraz zabiegi higieniczne po posiłku.


09:45 – 10:30
     Zajęcia dydaktyczne (czas trwania zajęć uzależniony jest od                                   wieku i możliwości dzieci).

10:30 – 11:15
     Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wychowawcze (dla                                               wszystkich wychowanków).


11:15 – 11:45
     Swobodne zabawy dzieci, wyjście na świeże powietrze.


11:45 – 12:00
     Przygotowanie do obiadu.

12:00 – 12:15     Obiad (I danie).

12:15 – 12:30     Obiad (II danie).

12:30 – 12:45
     Czynności porządkowe oraz zabiegi higieniczne po posiłku.
 

12:45 – 14:30     Poobiedni odpoczynek (leżakowanie) / zajęcia relaksacyjne.

14:30 – 14:40
     Przygotowanie do podwieczorka.

14:40 – 15:00
     Podwieczorek.

15:00 – 18:30
     Pobyt na świeżym powietrzu; spacery; zabawy w ogrodzie                                       przedszkolnym / zorganizowane lub dowolne zabawy w sali                                   przedszkolnej; praca indywidualna z dziećmi; indywidualne                                   działania korekcyjno-kompensacyjne; rozchodzenie się dzieci                               do domów.


Dla dzieci, które zostają najdłużej planowana jest kolacja około godziny 17:30.

Jest to ramowy rozkład dnia, który może się nieco różnić w poszczególnych grupach wiekowych.