Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

06:30 – 08:30     Schodzenie się dzieci do przedszkola; różnorodne zabawy indywidualne i grupowe; słuchanie muzyki; indywidualne kontakty z dziećmi; indywidualne działania korekcyjno-kompensacyjne.

08:30 – 08:45     Ćwiczenia poranne.


08:45 – 09:00
    Przygotowanie do śniadania.


09:00 – 09:30
    Śniadanie.


09:30 – 09:45
    Czynności porządkowe oraz zabiegi higieniczne po posiłku.


09:45 – 10:30
      Zajęcia dydaktyczne (czas trwania zajęć uzależniony jest od wieku i możliwości dzieci).

10:30 – 11:15
    Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wychowawcze (dla wszystkich wychowanków).


11:15 – 11:45
   Swobodne zabawy dzieci, wyjście na świeże powietrze.


11:45 – 12:00
    Przygotowanie do obiadu.

12:00 – 12:15    Obiad (I danie).

12:15 – 12:30    Obiad (II danie).

12:30 – 12:45
   Czynności porządkowe oraz zabiegi higieniczne po posiłku.
 

12:45 – 14:30    Poobiedni odpoczynek (leżakowanie) / zajęcia relaksacyjne.

14:30 – 14:40
   Przygotowanie do podwieczorka.


14:40 – 15:00
   Podwieczorek.


15:00 – 18:30
    Pobyt na świeżym powietrzu; spacery; zabawy w ogrodzie przedszkolnym / zorganizowane lub dowolne zabawy w sali przedszkolnej; praca indywidualna z dziećmi; indywidualne działania korekcyjno-kompensacyjne; rozchodzenie się dzieci do domów.


Dla dzieci, które zostają najdłużej planowana jest kolacja około godziny 17:30.


Jest to ramowy rozkład dnia, który może się nieco różnić w poszczególnych grupach wiekowych.