Zajęcia dodatkowe

Poza zajęciami dydaktycznymi, prowadzonymi przez nasze panie, bierzemy udział w wielu ciekawych zajęciach dodatkowych, które polegają na łączeniu nauki z zabawą i są przede wszystkim szansą na rozwijanie naszych zainteresowań i talentów. 

Oferta zajęć dodatkowych (w ramach czesnego), które proponujemy naszym podopiecznym jest bardzo bogata i zróżnicowana :

 Język angielski 
– głównym celem nauczania języka angielskiego w naszym przedszkolu jest umożliwienie każdemu dziecku oswojenia się z nowym, obcym językiem. Nauka odbywa się poprzez m.in. słuchanie muzyki, śpiewanie, powtarzanie, czyli szeroko rozumianą i bardzo przez nas lubianą zabawę. Nasza pani prowadzi zajęcia nowatorskimi metodami, dzięki którym przyswajamy sobie naukę w sposób bardzo naturalny. 

 Logopedia  – nasza przygoda z ćwiczeniem buzi i języka odbywa się w bardzo kameralnym towarzystwie. Zajęcia logopedyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną panią logopedkę i przebiegają w formie zabawy słownej i czasami też ruchowej. Nasze ćwiczenia mają za zadanie przede wszystkim usprawnić pracę naszych narządów mowy, eliminować wady wymowy i zaburzenia głosu, stymulować umiejętności językowe, wzbogacać słownictwo i rozwijać umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi pod względem fonetycznym i gramatycznym. 

 Rytmika  – rytmika jest przez nas wszystkich bardzo lubiana. W naszym przedszkolu wiąże się ona z ruchowymi zajęciami tanecznymi połączonymi z nauką piosenek oraz wierszyków na różne okazje. Zajęcia odbywają się przy wesołej muzyce i akompaniamencie instrumentu klawiszowego pani Iwonki. Poprzez ruch wszystkie dzieci wyzwalają swoje emocje, energię i zapał do dalszego działania. Zajęcia rytmiczne korzystnie wpływają na naszą aktywność, uczą wzajemnych relacji, rozwijają wrażliwość słuchową, koordynację ruchową, zwiększają wrażliwość artystyczną oraz pokazują piękno muzyki. 

 Religia  – nauczanie religii w „Tęczowej Krainie” odbywa się w cudownej atmosferze za pośrednictwem naszej przemiłej pani Basi. Razem się modlimy, śpiewamy przeróżne, religijne piosenki, a w okresie świątecznym kolędy, wspólnie rozmawiamy, uczymy się rymowanek i coraz to nowych modlitw. Przedszkolaki, które uczęszczają na zajęcia z religii poznają wiarę, uczą się o jej historii i zasadach moralnych oraz budują swój własny system wartości.

W naszej placówne organizujemy również dodatkowo płatne zajęcia taneczne, które odbywają się dwa razy w tygodniu w dwóch grupach (młodszej i starszej). Chętne dzieci trafiają do odpowiedniej dla swojego wieku grupy, gdzie dzięki pani Ani uczą się początkowo podstawowych kroków tanecznych, a z czasem bardziej wymagających układów. Wysiłki i zaangażowanie naszych przedszkolaków jest  zawsze nagradzane.

Wszyscy podopieczni naszego przedszkola biorą również czynny udział w zajęciach techniczno-plastycznych, teatralnych, przyrodniczych oraz zajęciach czytelniczych. 

Codziennie w „Tęczowej Krainie” odbywają się zajęcia techniczno-plastyczne , dzięki którym dzieci zapoznają się z podstawowymi środkami plastycznego wyrazu: barwą, formą, fakturą i kompozycją. W swobodzie twórczego działania dzieci mają możliwość odkrycia, że udana praca plastyczna to taka, przy której powstawaniu czerpie się satysfakcję ze wspólnej zabawy. Zajęcia uczą kreatywnego myślenia, rozwijają twórczość, własną inwencję, rozbudzają  wrażliwość estetyczną oraz usprawniają motorykę, sprawność manualną i orientację przestrzenną. 

 Wszystkie nasze dzieci biorą czynny udział w zajęciach teatralnych . Teatrzyki prowadzone są przez grupę wybitnych aktorów, którzy w ciekawy i atrakcyjny sposób przedstawiają swoje spektakle, opowiadają bajki, obrazują różne postacie i ich zabawne historie. Nasze zajęcia teatralne obejmują również tematykę przedstawień i akademii organizowanych w przedszkolu. Celem tych zajęć jest stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci, uwrażliwienie na piękno słowa mówionego oraz uczenie koncentracji.  Zajęcia teatralne zaspokajają również potrzeby natury emocjonalnej oraz kształtują potrzeby społeczne. Zamysłem tych zajęć jest również rozwijanie umiejętności przedstawiania poznanych utworów za pomocą gestu, mimiki i ruchu.

W „Tęczowej Krainie” organizowane są także zajęcia przyrodnicze , które mają na celu zbliżenie dzieci do natury, uwrażliwienie na jej piękno oraz ukształtowanie właściwego stosunku do roślin i zwierząt. Oprócz poznawania różnych gatunków roślin i zwierząt, warunków ich życia oraz rozmowach na temat zjawisk atmosferycznych, mamy przede wszystkim możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą poprzez codzienne spacery i liczne wyjścia rekreacyjne. Poznawanie przyrody wzbogaca naszą wiedzę, sprzyja rozwojowi umysłowemu i emocjonalnemu oraz wyrabiania tolerancję do wszystkiego, co żyje oraz uczy obserwacji. 

„Czytanie dzieciom”  prowadzone jest w naszej placówce od początku jej istnienia.  Już wiele lat zapoznajemy się z coraz to nowymi bajkami i opowiastkami przez co najmniej 20 minut dziennie, szczególnie w okresie poobiedniego odpoczynku. Nasze przedszkole wspiera ogólnokrajową akcję społeczną „Cała Polska czyta dzieciom”, mającą na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego. Czytanie dzieciom pomaga w budowaniu mocnej więzi między dorosłym i dzieckiem, rozwija język, pamięć i wyobraźnię, uczy myślenia, poprawia koncentrację, wzmacnia poczucie własnej wartości, rozbudowuje ogólną wiedzę, ułatwia naukę, zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputera, chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury, kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie! 

Ponadto: 
• raz do roku przechodzimy kontrolę wad postawy, by mieć pewność, że z naszą sylwetką wszystko jest w porządku, 
• o nasze ząbki dba miła pani stomatolog, która przeprowadza przegląd stanu naszego uzębienia.