Zajęcia dodatkowe

Poza zajęciami dydaktycznymi, prowadzonymi przez nasze panie, bierzemy udział w wielu ciekawych zajęciach dodatkowych, które polegają na łączeniu nauki z zabawą i są przede wszystkim szansą na rozwijanie naszych zainteresowań i talentów. 

Oferta zajęć dodatkowych (w ramach czesnego), które proponujemy naszym podopiecznym jest bardzo bogata
i zróżnicowana:

 Język angielski 
– głównym celem nauczania języka angielskiego w naszym przedszkolu jest umożliwienie każdemu dziecku oswojenia się z nowym, obcym językiem. Nauka odbywa się poprzez m.in. słuchanie muzyki, śpiewanie, powtarzanie, czyli szeroko rozumianą i bardzo przez nas lubianą zabawę. Nasza pani prowadzi zajęcia nowatorskimi metodami, dzięki którym przyswajamy sobie naukę w sposób bardzo naturalny. 

 Logopedia  – nasza przygoda z ćwiczeniem buzi i języka odbywa się w bardzo kameralnym towarzystwie. Zajęcia logopedyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną panią logopedkę i przebiegają w formie zabawy słownej i czasami też ruchowej. Nasze ćwiczenia mają za zadanie przede wszystkim usprawnić pracę naszych narządów mowy, eliminować wady wymowy i zaburzenia głosu, stymulować umiejętności językowe, wzbogacać słownictwo i rozwijać umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi pod względem fonetycznym i gramatycznym. 

 Rytmika  - rytmika jest przez nas wszystkich bardzo lubiana. W naszym przedszkolu wiąże się ona z ruchowymi zajęciami tanecznymi połączonymi z nauką piosenek oraz wierszyków na różne okazje. Zajęcia odbywają się przy wesołej muzyce i akompaniamencie instrumentu klawiszowego pani Iwonki. Poprzez ruch wszystkie dzieci wyzwalają swoje emocje, energię i zapał do dalszego działania. Zajęcia rytmiczne korzystnie wpływają na naszą aktywność, uczą wzajemnych relacji, rozwijają wrażliwość słuchową, koordynację ruchową, zwiększają wrażliwość artystyczną oraz pokazują piękno muzyki. 


   Gry i zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej   


W naszej placówne organizujemy również dodatkowo płatne zajęcia taneczne, które odbywają się dwa razy w tygodniu w dwóch grupach (młodszej i starszej). Chętne dzieci trafiają do odpowiedniej dla swojego wieku grupy, gdzie dzięki pani Ani uczą się początkowo podstawowych kroków tanecznych, a z czasem bardziej wymagających układów. Wysiłki i zaangażowanie naszych przedszkolaków jest  zawsze nagradzane.


Ponadto: 
• raz do roku przechodzimy kontrolę wad postawy, by mieć pewność, że z naszą sylwetką wszystko jest w porządku, 
• o nasze ząbki dba miła pani stomatolog, która przeprowadza przegląd stanu naszego uzębienia.