Nasze galerie

Poznajemy dawne zawody - Krawiectwo. Lekcja w Muzeum Rzemiosła w Krośnie.