Nasze galerie

Przydatne szkolenie w "Ogniku" w naszej krośnieńskiej remizie strażackiej.