Nasze galerie

Jak należy zachowywać się w lesie? - "Mądre sówki" na zajęciach w Centrum Multimedialnym Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej.