Nasze galerie

„Bezpiecznie z prądem” – uczymy się prawidłowego postępowania z energią elektryczną.