Nasze galerie

Wyjście dzieci na cykliczne zajęcia do Centrum Multimedialnego Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej.