Nasze galerie

"Marzanno, Marzanno, Ty ze słomy panno, koleżanko Zimy dzisiaj Cię spalimy. Dzisiaj Cię żegnamy a Wiosnę witamy" - przedszkolaki witają Wiosnę.