Nasze galerie

Fotografia od początków do teraźniejszości - wizyta naszych przedszkolaków w Muzeum Rzemiosła w Krośnie.