Nasze galerie

Teatrzyk kukiełek o tytule "Szewczyk Dratewka" połączony z sesją fotograficzną przedszkolaków.