Kącik dla rodziców

Dziecko z autyzmem... cz.II.

Dziecko z autyzmem w przedszkolu. W okresie przedszkolnym dziecko z autyzmem:   może nie być zainteresowane innymi dziećmi oraz nawiązywaniem z nimi kontaktów, izoluje się; może nawiązać kontakt, ale czynić to w sposób nieadekwatny, nie okazując zrozumienia dla potrzeb i... więcej

Dziecko z autyzmem... cz.I.

Termin „autyzm” pochodzi od greckiego słowa autos (sam). Oznacza stan niepełnosprawności rozwojowej, która polega na wycofywaniu się z realnego życia, zamykaniu się w swoim świecie, braku lub zaburzeniu mowy, zaniku łączności uczuciowej z otoczeniem i niemożności nawiązywania... więcej

Agresja w wieku przedszkolnym... cz.II.

Krzyki, popychanie, siłowanie się i szarpanie to typowe skutki uboczne zabawy dziecięcej. Naturalnie nie można przy tym uniknąć tego, by zostały porwane ubrania, powstawały siniaki. Z reguły żywotność i rękoczyny wśród rówieśników są raczej wyrazem radości życia. Dlatego... więcej

Agresja w wieku przedszkolnym... cz.I.

Agresja jest to wszelkie działanie (fizyczne lub słowne), którego celem jest wyrządzenie krzywdy fizycznej lub psychicznej – rzeczywistej bądź symbolicznej – jakiejś osobie lub czemuś, co ją zastępuje. Agresja jest zazwyczaj reakcją na frustrację, jest też przejawem... więcej

Reklama w oczach dziecka... cz.IV.

Wpływ reklamy na dzieci Dzieci są zachwycone reklamą telewizyjną. W ich odczuciu to jeszcze jedna bajka, niekiedy bardziej atrakcyjna od dobranocki. W rzeczywistości jednak to nie bajka, lecz skrupulatnie skonstruowany przekaz z umiejętnym wykorzystaniem socjotechnik, kryjący wiele... więcej

Reklama w oczach dziecka... cz.III.

Przedszkolak przejawia swoiste myślenie magiczne, które cechuje animizm (ożywianie przedmiotów martwych) i antropomorfizm (nadawanie przedmiotom cech ludzkich). Wykorzystują to twórcy promujący produkty dla dzieci, co znajduje odzwierciedlenie w sposobie konstruowania... więcej

Reklama w oczach dziecka... cz.II.

Bohater reklamy Reklamowa postać jawi się jako twór wieloznaczny i nieokreślony. Mogą nią być zarówno reklamowane przedmioty, jak i byty antropomimetyczne, upersonifikowane przedmioty i zwierzęta. Z głębszych analiz wynika jednak, że właściwym bohaterem w reklamie są pragnienia i... więcej

Reklama w oczach dziecka... cz.I.

Gwałtowne przemiany, jakie ogarniają współczesny świat, powodują ogromną różnorodność zjawisk kulturowych. Jednym z najistotniejszych źródeł kształtowania wzorów osobowych, postaw, wartości stała się kultura popularna, w tym najbardziej masowe medium, jakim jest... więcej

W jaki sposób zapobiegać nerwicy i fobii szkolnej... cz.II.

Nie zawsze też należy się doszukiwać wszelkich zaburzeń zachowań dzieci w stosunkach domowych. Często wina leży po stronie szkoły. Współczesny system edukacji szkolnej bardzo skutecznie produkuje „zjawisko NiL" – czyli nudę i lęk. Proces wychowawczo – dydaktyczny... więcej

W jaki sposób zapobiegać nerwicy i fobii szkolnej... cz.I.

 Jak to się dzieje, że dzieci, zdawałoby się z całkiem normalnych (nie patologicznych) rodzin, wpadają w nerwicę? Przyczyna mimo wszystko tkwi najczęściej w rodzinie. Przychodzący na świat mały człowiek jest całkowicie uzależniony od otoczenia. Jego zdrowie fizyczne i psychiczne jest w... więcej